Projekt edukacyjny; pozwala poznać podstawy transformacji Fouriera, wyznaczając widmo wybranego sygnału oraz przedstawiając jego aproksymację.

Do uruchomienia wymagany jest FlashPlayer v8.0

Google profile © Andrzej Herok